Produkcja drobiu w Polsce – wykresy, tabele, dane

Produkcja drobiu w Polsce 2023 - statystyki

Opracowanie własne, wykonane na podstawie analizy decyzji Głównego Inspektoratu Weterynarii do końca 2023 roku. Wydajemy zgodę na dalszą publikację poniższych danych i tabel w niezmienionej formie z oznaczeniem źródła: https://bezpiecznaferma.pl/statystyki

Spis tabel i wykresów

Fermy brojlerów z podziałem na gatunki zwierząt

Zakłady wylęgu drobiu z podziałem na gatunki zwierząt

Zakłady odchowu drobiu z podziałem na gatunki zwierząt

Kurczaki - ilość ferm brojlerów, zakładów wylęgu i odchowu (wykresy)

Ilości ferm lub zakładów w poszczególnych województwach, wynikająca z ilości decyzji, wydanych decyzji przez GIW do końca 2023 roku.

Kurczaki - ilość ferm brojlerów, zakładów wylęgu i odchowu (tabela danych)

Indyki - ilość stad rzeźnych, gospodarskich, zakładów wylęgu i odchowu (wykresy)

Ilości ferm lub zakładów w poszczególnych województwach, wynikająca z ilości decyzji, wydanych decyzji przez Główny Inspektorat Weterynaryjny do końca 2023 roku.

Indyki - ilość stad rzeźnych, gospodarskich, zakładów wylęgu i odchowu (tabela danych)

Gęsi - ilość stad rzeźnych i hodowlanych, zakładów wylęgu i odchowu (wykresy)

Ilości ferm lub zakładów w poszczególnych województwach, wynikająca z ilości decyzji, wydanych decyzji przez Główny Inspektorat Weterynaryjny do końca 2023 roku.

Gęsi - ilość stad rzeźnych i hodowlanych, zakładów wylęgu i odchowu (tabela danych)

Kaczki - ilość ferm brojlerów, stad hodowlanych, zakładów wylęgu (wykresy)

Ilości ferm lub zakładów w poszczególnych województwach, wynikająca z ilości decyzji, wydanych decyzji przez GIW do końca 2023 roku.

Kaczki - ilość ferm brojlerów, stad hodowlanych, zakładów wylęgu (tabela danych)

Kury nioski - ilość ferm z podziałem na rodzaj produkcji jaj (wykresy)

Ilość ferm kur niosek z uwzględnieniem podziału na rodzaj produkcji jaj w poszczególnych województwach, wynikająca z ilości decyzji, wydanych decyzji przez GIW do końca 2023 roku.

Kury nioski - ilość ferm z podziałem na rodzaj produkcji jaj (tabela danych)

Kury nioski - ilość zwierząt z podziałem na rodzaj produkcji (wykresy)

Wielkość stad kur niosek z uwzględnieniem podziału na rodzaj produkcji jaj w poszczególnych województwach, wynikająca z ilości decyzji, wydanych decyzji przez GIW do końca 2023 roku.

Kury nioski - ilość zwierząt z podziałem na rodzaj produkcji (tabela danych)

Kury nioski - porównanie ilość zwierząt do ilości ferm w Polsce (wykres)

Porównanie wielkość stad kur niosek z ilością ferm drobiu z uwzględnieniem podziału na rodzaj produkcji jaj w Polsce, wynikająca z ilości decyzji, wydanych decyzji przez GIW do końca 2023 roku.

Wielkość stad niosek vs. ilość ferm w województwie dolnośląskim (wykres)

Wielkość stad niosek vs. ilość ferm w województwie kujawsko-pomorskim (wykres)

Wielkość stad niosek vs. ilość ferm w województwie lubelskim (wykres)

Wielkość stad niosek vs. ilość ferm w województwie lubuskim (wykres)

Wielkość stad niosek vs. ilość ferm w województwie łódzkim (wykres)

Wielkość stad niosek vs. ilość ferm w województwie małopolskim (wykres)

Wielkość stad niosek vs. ilość ferm w województwie mazowieckim (wykres)

Wielkość stad niosek vs. ilość ferm w województwie opolskim (wykres)

Wielkość stad niosek vs. ilość ferm w województwie podkarpackim (wykres)

Wielkość stad niosek vs. ilość ferm w województwie podlaskim (wykres)

Wielkość stad niosek vs. ilość ferm w województwie pomorskim (wykres)

Wielkość stad niosek vs. ilość ferm w województwie śląskim (wykres)

Wielkość stad niosek vs. ilość ferm w województwie świętokrzyskim (wykres)

Wielkość stad niosek vs. ilość ferm w województwie warmińsko-mazurskim (wykres)

Wielkość stad niosek vs. ilość ferm w województwie wielkopolskim (wykres)

Wielkość stad niosek vs. ilość ferm w województwie zachodniopomorskim (wykres)

Produkcja mięsa i jaj w poszczególnych województwach (infografika)

Czy to opracowanie było dla Ciebie wartościowe? Jeśli tak, zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Otrzymasz w nim najważniejsze informacje z branży drobiarskiej, w tym ceny skupu. Jeżeli jesteś dostawcą rozwiązań z dziedziny drobiarstwa, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Formularz kontaktowy. Zachęcamy również do zgłoszenia swojej fermy do bezpłatnego programu Bezpieczna Ferma. Uczestnictwo w programie otwiera dostęp do licznych korzyści finansowych, takich jak niższe ceny energii, tańsze surowce, dostęp do porad prawnych, a także możliwość uzyskania wyższych cen żywca.

Zdjęcia i grafiki własne.

PodSEOwanie

W Polsce hodowla drobiu stanowi ważny element sektora rolniczego, obejmując różnorodne gatunki od kurczaków po gęsi. Statystyki ferm drobiu w Polsce pokazują, jak branża ta rozwija się w poszczególnych województwach, oferując ciekawy obraz na temat ilości ferm drobiu po województwach. Hodowla kurczaków w Polsce to fundament produkcji drobiarskiej, z brojlerami na czele. Produkcja brojlerów, czyli kurczaków hodowanych na mięso, stanowi znaczny udział w całkowitej produkcji drobiu, czego dowodem są szczegółowe statystyki. Podobnie, kury nioski, odpowiedzialne za produkcję jaj, są istotnym segmentem, z rozbudowanymi danymi na temat ich hodowli i statystyk produkcji jaj. Równie ważna jest hodowla indyków w Polsce, która wraz z danymi o hodowli kaczek i statystykami hodowli gęsi, ukazuje różnorodność branży. Zakłady wylęgu drobiu odgrywają kluczową rolę w cyklu produkcyjnym, dostarczając młode ptaki zarówno do zakładów odchowu, jak i do utrzymania gospodarskiego. Te ostatnie, wraz ze stadami hodowlanymi i stadami rzeźnymi, tworzą kompleksowy obraz sektora. Produkcja jaj w Polsce jest zróżnicowana i obejmuje jaja ekologiczne, jaja ściółkowe, jaja z wolnego wybiegu oraz jaja klatkowe, co pokazuje zaangażowanie w różne metody produkcji, mające na celu zaspokojenie potrzeb konsumentów. Statystyki jaj klatkowych oraz dane na temat innych rodzajów jaj dostarczają wglądu w preferencje zakupowe oraz kierunki rozwoju sektora. Podział ferm drobiu na gatunki, wraz z danymi na temat zakładów odchowu drobiu oraz utrzymania gospodarskiego, stanowi ważne źródło informacji dla producentów, inwestorów i konsumentów zainteresowanych branżą drobiarską w Polsce. Stada hodowlane drobiu, zarówno te przeznaczone do produkcji mięsa, jak i jaj, są podstawą stabilności i rozwoju sektora, co podkreślają dostępne dane. W Polsce, produkcja jaj ekologicznych rośnie, co jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością produkowaną w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Statystyki jaj ściółkowych i jaj z wolnego wybiegu potwierdzają tę tendencję, wskazując na ewolucję w kierunku bardziej etycznej i zrównoważonej produkcji. Podsumowując, branża drobiarska w Polsce jest dynamicznym sektorem, charakteryzującym się różnorodnością gatunków i metod produkcji. Od hodowli kurczaków, przez indyki, kaczki, aż po gęsi, sektor ten dostarcza cennych informacji statystycznych, które są kluczowe dla zrozumienia rynku i jego potrzeb. Zarówno zakłady wylęgu, jak i odchowu, a także różnorodność w produkcji jaj, stanowią fundament dla rozwoju i innowacji w polskim rolnictwie.

Back to top button