Budujemy silną, rozpoznawalną markę Polskiego Rolnika, symbolizującą odpowiedzialność, innowacyjność i zrównoważony rozwój

Krajowe Stowarzyszenie Odpowiedzialnych Producentów Rolnych powstało, by reprezentować i bronić interesów polskich rolników, przy jednoczesnym skupieniu na edukacji i promowaniu praktyk rolniczych, które są zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa żywnościowego oraz ochrony klimatu i środowiska.

Nasza działalność opiera się na propagowaniu zielonego i zrównoważonego rolnictwa, które harmonijnie współgra z prawami natury, szanuje dobrostan zwierząt i minimalizuje wpływ na zmiany klimatyczne. Poprzez szeroko zakrojoną edukację, programy szkoleniowe i inicjatywy wspierające, stawiamy na podnoszenie świadomości i kompetencji rolników w zakresie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska technologii i metod pracy.

Intensywnie angażujemy się w dialog z organami państwa na różnych szczeblach – od lokalnego po ministerialny – by wspólnie kształtować warunki, które wspierają rozwój polskiego rolnictwa. Naszym celem jest osiągnięcie zrównoważonej adaptacji do przyszłych wyzwań, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz racjonalnego ograniczenia stosowania leków, nawozów i pestycydów. Realizacja tych celów, zgodnie z założeniami inicjatywy “Fit for 55” i Zielonego Ładu UE, odbywa się w duchu rozsądku i odpowiedzialności.

Zielony Ład nie może szkodzić interesowi rolnika ani bezpieczeństwu żywnościowemu kraju

Promujemy etyczną hodowlę i produkcję, która przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa żywnościowego kraju i wspólnoty, dbając o zachowanie zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń. Przez budowanie silnych, lokalnych i międzynarodowych sieci współpracy, stwarzamy możliwości wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk między producentami, co przekłada się na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynku europejskim. Stawiamy na rozwiązania, które harmonijnie łączą zrównoważony rozwój z ochroną fundamentów naszej produkcji rolnej.

Dbamy o równowagę między ekologicznymi aspiracjami a realiami ekonomicznymi i społecznymi, jakie stanowią podstawę naszego bezpieczeństwa i suwerenności

Zobowiązujemy się do nieustannego dążenia do doskonałości, innowacji i odpowiedzialności w każdym aspekcie naszej działalności, mając na uwadze dobro społeczności lokalnych, zdrowie konsumentów oraz ochronę naszej planety. Nasza misja jest wyrazem głębokiego szacunku dla ziemi, która nas żywi, i przekonania, że jedynie poprzez zrównoważony rozwój możemy zapewnić trwałe bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowie ekosystemów, na których opiera się nasze rolnictwo.

Back to top button