aktualnościGOV

Osiem projektów systemowych rozwiązań dla rolnictwa

Wczoraj minister rolnictwa, Anna Gembicka, przedstawiła kluczowe inicjatywy mające na celu wprowadzenie systemowych zmian w sektorze rolnym. “Przedstawiamy osiem innowacyjnych projektów, które dotyczą różnych aspektów polskiego rolnictwa,” ogłosiła minister. Gembicka podkreśliła, że dla rolnictwa kluczowe są stabilność, przewidywalność i rentowność, a te nowe inicjatywy mają znacząco przyczynić się do ich osiągnięcia.

Podczas konferencji prasowej ministerowi towarzyszył poseł Jarosław Sachajko. “Nasza współpraca pokazuje, że jesteśmy w stanie wspólnie opracowywać skuteczne rozwiązania, wykraczające poza podziały partyjne,” zaznaczyła Gembicka.

Samowystarczalność żywnościowa i rentowność w rolnictwie

Minister zwróciła uwagę na to, że Polska jest liderem w UE pod względem samowystarczalności żywnościowej. “Aby utrzymać tę pozycję, musimy zwiększyć rentowność w polskim rolnictwie. Produkcja rolna musi być opłacalna, aby rolnicy mogli ją kontynuować. To klucz do bezpieczeństwa żywnościowego Polski,” stwierdziła Gembicka, dodając, że należy wzmacniać polskie rolnictwo, szczególnie w obliczu konkurencji z Ukrainy.

Minister przypomniała również o różnych programach rządowych i doraźnych rozwiązaniach, takich jak dopłaty, które zostały uruchomione w ostatnich miesiącach. “Musimy jednak skupić się na rozwiązaniach systemowych, ponieważ same dopłaty nie wystarczą,” zaznaczyła.

Prezentacja propozycji systemowych rozwiązań

Anna Gembicka i Jarosław Sachajko przedstawili następujące propozycje:

1. Ustawa o detalicznej sprzedaży produktów lokalnych – “Lokalna półka”.

2. Nowelizacja ustawy o paszach.

3. Zmiany w Ustawie o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

4. Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych i organizacjach rolniczych.

5. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom w handlu produktami rolnymi i spożywczymi.

6. Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – rentowność uprawy konopi włóknistych.

7. Ustawa o rekompensatach za szkody wyrządzone przez ptaki.

8. Projekt zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Projekt “Lokalna półka”

Minister Gembicka podkreśliła, że celem projektu “Lokalna półka” jest zapewnienie konsumentom łatwego dostępu do lokalnych produktów polskich, skracając łańcuch dostaw żywności i zwiększając odporność na kryzysy. Projekt zakłada, że w jednostkach handlu detalicznego co najmniej 2/3 danej kategorii produktów rolno-spożywczych będzie pochodzić z lokalnych źródeł.

Ustawa o paszach

Nowelizacja ustawy o paszach ma na celu zapewnienie rolnikom rynku zbytu dla polskiego białka paszowego i zwiększenie suwerenności białkowej kraju. “Firmy paszowe będą zobowiązane do zakupu polskiego białka. To pozwoli rolnikom na pewność zbytu i uniknięcie sytuacji, w której rolnicy produkują, a firmy paszowe nie kupują,” wyjaśnił poseł Sachajko.

Zmiany w Ustawie o Funduszu Ochrony Rolnictwa

Zaproponowane zmiany mają na celu zapewnienie rekompensat producentom rolnym, którzy są członkami spółdzielni, za sprzedane produkty rolne, gdy podmiot skupujący staje się niewypłacalny. “To ważna zmiana, która umożliwi wypłatę rekompensat również w sytuacji, gdy spółdzielnia jest wierzycielem niewypłacalnego podmiotu,” zaznaczyła Gembicka.

Związki zawodowe i organizacje rolnicze – zgłaszanie kandydatów na radców rolnych

Zmiany zakładają większe zaangażowanie związków zawodowych i organizacji rolniczych w procesie wyboru radców rolnych, którzy będą współpracować z administracją krajów, w których przebywają, reprezentując interesy polskiego rolnictwa.

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Nowelizacja ustawy ma na celu ochronę rolników przed sprzedażą produktów poniżej kosztów produkcji, a także publikację rocznych zestawień kosztów produkcji przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Zmiany mają na celu zwiększenie opłacalności uprawy konopi włóknistych, podnosząc dozwoloną zawartość THC do 0,3% i ułatwiając rolnikom produkcję i sprzedaż produktów z konopi.

Ustawa o rekompensatach za szkody wyrządzone przez ptaki

Projekt zakłada wypłatę rekompensat za szkody spowodowane przez ptaki w uprawach i na gruntach rybnych, z określonymi stawkami rekompensat.

Ubezpieczenie społeczne rolników

Zaproponowane rozwiązania mają na celu dywersyfikację dochodów rolników, umożliwiając łączenie pracy w rolnictwie z innymi formami zatrudnienia i działalnością gospodarczą.

Spotkanie z organizacjami rolniczymi i branżowymi

Minister Gembicka zapowiedziała spotkanie z organizacjami rolniczymi, na którym omówione zostaną zaprezentowane projekty. “To ważny krok w kierunku dalszej dyskusji i wprowadzenia niezbędnych rozwiązań dla ochrony polskich rolników,” dodała minister.


Czy podobał Ci się artykuł? Jeśli tak, zachęcamy do zapisania się do naszego piątkowego newslettera. Otrzymasz w nim najważniejsze informacje z branży drobiarskiej, w tym ceny skupu.

Dla dostawców rozwiązań w dziedzinie rolnictwa: Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami.

Zachęcamy również do bezpłatnego członkostwa w Krajowym Stowarzyszeniu Odpowiedzialnych Producentów Rolnych. Członkostwo otwiera dostęp do licznych korzyści finansowych, takich jak niższe ceny energii, tańsze surowce, dostęp do porad prawnych, a także możliwość uzyskania wyższych cen żywca. Wypełnienie deklaracji online, zajmie Ci kilka minut.

Zdjęcia i ilustracje na licencji https://www.freepik.com/ oraz źródeł autora artykułu.

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button